Wiktor Gorazdowski - Święta Fryzosława Saint Coiffeuse (Fineliner and marker on paper | Size: 30 x 42 cm | Price: 900 PLN)

Święta Fryzosława Saint Coiffeuse

Selected works

  • Rodzina Kapeluszników The Hatter Family

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 30 x 42 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

  • Gang pozyskiwaczy czaszek Skull Collectors’ Gang

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 30 x 42 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

see all