Wiktor Gorazdowski - Święta Fryzosława Saint Coiffeuse (Fineliner and marker on paper | Size: 30 x 42 cm | Price: 900 PLN)

Święta Fryzosława Saint Coiffeuse

Selected works

  • Kiedy dojdziesz do końca, zacznij od początku When You Get to the End, Start from the Beginning

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 42 x 30 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

  • Biada tym, co na Niego patrzą, słuchają Go i nie pojmują Woe Unto Those Who Look at Him, Listen to H

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 30 x 42 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

see all