Wiktor Gorazdowski - Rodzina Kapeluszników The Hatter Family (Fineliner and marker on paper | Size: 29 x 42 cm | Price: 2400 PLN)

Rodzina Kapeluszników The Hatter Family

Selected works

  • Kiedy dojdziesz do końca, zacznij od początku When You Get to the End, Start from the Beginning

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 42 x 29 centimeters
   • Price: PLN 2400

  see the drawing buy the drawing

  • Koncert hydrofoniczny Hydrophonic Concert

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 42 x 29 centimeters
   • Price: PLN 2500

  see the drawing buy the drawing

see all