Wiktor Gorazdowski - Ukojenie dla zbłąkanej duszy (Fineliner and marker on paper | Size: 56 x 44 cm | Price: 1200 PLN)

Ukojenie dla zbłąkanej duszy

Selected works

  • Kiedy dojdziesz do końca, zacznij od początku When You Get to the End, Start from the Beginning

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 42 x 30 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

  • Wychowanie w świętości Upbringing In Holiness

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 30 x 42 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

see all