Wiktor Gorazdowski - Ukojenie dla zbłąkanej duszy (Fineliner and marker on paper | Size: 56 x 44 cm | Price: 1200 PLN)

Ukojenie dla zbłąkanej duszy

Selected works

  • Biada tym, co na Niego patrzą, słuchają Go i nie pojmują Woe Unto Those Who Look at Him, Listen to H

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 30 x 42 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

  • Konwój zabójców Killer Convoy

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 42 x 30 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

see all