Wiktor Gorazdowski - Koncert hydrofoniczny Hydrophonic Concert (Fineliner and marker on paper | Size: 42 x 29 cm | Price: 2500 PLN)

Koncert hydrofoniczny Hydrophonic Concert

Selected works

  • Kiedy dojdziesz do końca, zacznij od początku When You Get to the End, Start from the Beginning

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 42 x 29 centimeters
   • Price: PLN 2400

  see the drawing buy the drawing

  • Wychowanie w świętości Upbringing In Holiness

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 29 x 42 centimeters
   • Price: PLN 2400

  see the drawing buy the drawing

see all