Wiktor Gorazdowski - Kiedy dojdziesz do końca, zacznij od początku When You Get to the End, Start from the Beginning (Fineliner and marker on paper | Size: 42 x 29 cm | Price: 2400 PLN)

Kiedy dojdziesz do końca, zacznij od początku When You Get to the End, Start from the Beginning

Selected works

see all