Wiktor Gorazdowski - Konwój zabójców Killer Convoy (Fineliner and marker on paper | Size: 42 x 30 cm | Price: 900 PLN)

Konwój zabójców Killer Convoy

Selected works

  • Gang pozyskiwaczy czaszek Skull Collectors’ Gang

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 30 x 42 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

  • Kiedy dojdziesz do końca, zacznij od początku When You Get to the End, Start from the Beginning

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 42 x 30 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

see all