Darek Pala - Vase on white backrgound (Oil on Canvas | Wymiary: 62 x 72 cm | Cena: 6300 PLN)

Vase on white backrgound

Wybrane prace

  • Waiting for my beloved voice
  • Waiting for my beloved voice

   • Medium: Oil on Canvas
   • Size: 58 x 78 centimeters
   • Price: PLN 6500

  zobacz obraz kup obraz

  • Man with watermelon
  • Man with watermelon

   • Medium: Oil on Canvas
   • Size: 121 x 168 centimeters
   • Price: PLN 12000

  zobacz obraz kup obraz

zobacz wszystkie