Krzysztof Kokoryn - Telimena (Tempera on paper | Size: 42 x 51 cm | Price: 3000 PLN)

Telimena

Selected works

see all