Wiktor Gorazdowski - Biada tym, co na Niego patrzą, słuchają Go i nie pojmują Woe Unto Those Who Look at Him, Listen to H (Fineliner and marker on paper | Size: 30 x 42 cm | Price: 900 PLN)

Biada tym, co na Niego patrzą, słuchają Go i nie pojmują Woe Unto Those Who Look at Him, Listen to H

Selected works

  • Gang pozyskiwaczy czaszek Skull Collectors’ Gang

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 30 x 42 centimeters
   • Price: PLN 900

  see the drawing buy the drawing

  • Nie jest nietaktem, wozić ukochaną dwutaktem

   • Medium: Fineliner and marker on paper
   • Size: 56 x 44 centimeters
   • Price: PLN 1200

  see the drawing buy the drawing

see all