Galeria Art Logo
Katarzyna Karpowicz

Katarzyna Karpowicz Born in 1985 in Kraków.
Graduated from the Academy of Fine Arts in Kraków.
Painting diploma supervised by prof. Leszek Misiaka and prof. Grzegorz Bednarski in 2010.

see more

Katarzyna Karpowicz

Video

Index of Available Video Films

Katarzyna Karpowicz

Katarzyna Karpowicz : Essay

Katarzyna Karpowicz

Essay

Download: 1
View: 1

read essay